Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Królewska 4, Zabrze
+48 513 997 139
bushido.zabrze@gmail.com

Zawodnicy

Monika Pniewska-Brusik

Trener, licencjonowany Instruktor Sportu Oyama

Dawid Krupiński

Anna Baron-Mazurkiewicz

Trener, Licencjonowany Instruktor Sportu Oyama Karate I stopnia

Krzysztof Olszok

Trener, Licencjonowany Instruktor Sportu Oyama Karate I stopnia

Magda Sicińska, Julia Banasiak

Sebastian Nawrat, Marianna Krupińska

Aleksandra Dzwonnik, Christian Gorzawski, Tomasz Danilewicz, Krzysztof Kukla, Alina Bergman

Mateusz Kotko, Ewelina Olszok, Jakub Banasiak

Przemysław Pawlak, Dariusz Sosnowski

.

Łukasz Brusik, Beata Madej, Łukasz Brusik

.

Marcin Górecki

Stopnie do lat 14

.

.

Jakub Sobel, Aleksandra Wyleżoł

.

Paweł Świstek

Maja Brusik, Oliwia Danilewicz

.

.

Alicja Chwieśko, Paweł Nawrat, Franciszek Pawlak, Adam Kotko, Zuzanna Cieślik

.

Sylwester Hołubinka, Karolina Sosnowska, Aleksander Sosnowski, Alicja Gburek, Dominik Krupiński, Seweryn Werkowski, Tymon Szymański, Mateusz Brusik

Dominik Chwieśko

.

Mark Endeberia, Milena Wiśniewska, Tymoteusz Świat, Dawid Górecki, ALicja Szumny, Bruno Boczek

Maciej Schuppik

Jan Pawlak

Nowi członkowie

Marta Longosz, Dominika Panok, Artur Zakhar, Julia Duda, Karol Duda, Piotr Kukla, Adam Maaksalon, Bartosz Nawrat